Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo

Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo

 

VERVOLGCURSUS

In deze vervolgcursus staan een aantal hulpmiddelen centraal die de werkplekbegeleider helpen recht te doen aan de verschillende manieren waarop studenten leren en dus ook begeleid willen worden.

U maakt kennis met verschillende praktische ‘tools’ die je handelingsrepertoire als begeleider vergroten en ertoe bijdragen de begeleiding van een student meer op maat vorm te geven. 

 

VOOR WIE

Deze cursus is bedoeld voor docenten in het vo en mbo die studenten van een lerarenopleiding begeleiden en de basiscursus voor werkplekbegeleiders hebben afgerond.

 

PROGRAMMA

  • Je oefent met de inzet van literatuur bij de observatie van studentgedrag;
  • Je oefent met het voeren van begeleidingsgesprekken waarin je gebruik maakt van de koppeling tussen theorie en praktijk (Koppelkaart van W. Weekenstroo);
  • Je weet hoe je het leerwerkplan kunt inzetten bij het begeleiden van de student;
  • Je maakt kennis met verschillende reflectiemethodieken waaronder de schriftelijke reflectie;
  • Je krijgt zicht op het niveau van de reflectie en weet welke vragen je kunt stellen om de student te helpen tot verdieping te komen;
  • Je weet hoe je ‘ Bumpy moments’ (C. van Kan) kunt inzetten bij de begeleiding van een student;
  • Je maakt kennis met de zes pedagogische legitimaties en u weet hoe je hierover het gesprek met de student kunt voeren.

WERKWIJZE

In de bijeenkomsten worden theorie en praktijk afgewisseld. Er wordt veel gebruik gemaakt van video-opnamen en materiaal van studenten in opleiding. Er is voldoende tijd om ervaringen uit te wisselen en van en met elkaar te leren.

Je ontvangt een certificaat indien je alle bijeenkomsten aanwezig bent geweest. De vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo is aangemeld voor het RegisterLeraar.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.