Specialist sportieve en gezonde school

Specialist sportieve en gezonde school

 

Hoe zorg jij dat kinderen op school veel bewegen en dat er aandacht is voor verschillende gezondheidsthema’s zoals voeding, welbevinden, fysieke veiligheid en mediawijsheid? De opleiding biedt handvatten om hiermee op jouw school aan de slag te gaan om het beleid van binnenuit te veranderen.

GEZONDE SCHOOL

Centraal staat de ‘Gezonde School Aanpak’. Vanuit de vier pijlers signaleren, educatie, omgeving en beleid werk je structureel en integraal aan gezondheidsthema’s op jouw school. Om de school succesvol te veranderen richting een sportieve en gezonde school is communicatie met betrokken partijen als kinderen, ouders, leerkracht, directie, instanties etc. van cruciaal belang.

VOOR WIE

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding moet je in het bezit zijn van een hbo Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo). Daarnaast wordt vereist dat de schoolleiding wil dat jij gaat functioneren als Specialist Sportieve en Gezonde School. Het is belangrijk dat je de mogelijkheid hebt om tijdens de opleiding activiteiten in de eigen school uit te voeren die horen bij de (toekomstige) taak als Specialist Sportieve en Gezonde School en dat de directie hiervoor ruimte geeft.

PROGRAMMA

Er zijn 15 afwisselende opleidingsbijeenkomsten gepland van ongeveer 4 uur. Deze bijeenkomsten zijn praktisch van aard en hier ga je vooral veel met elkaar aan de slag, zodat je veel inspiratie opdoet voor jouw eigen praktijk. 

De opleiding start met een oriëntatie en het uitvoeren van verschillende activiteiten, uiteindelijk leer je een planmatig schoolgezondheidsbeleid op te zetten. De opleiding bestaat uit twee modules.

1. In de eerste module ga je aan de slag met interventies gericht op de thema’s ‘Bewegen & Sport’ en ‘Voeding’. Je doet veel kennis en vaardigheden op over de mogelijkheden binnen jouw school.

2. In de tweede module ga je met betrokkenen van jouw school aan de slag met een implementatieplan voor een gezondheidsinterventie, binnen de pedagogische context van jouw school. De opdrachten bouwen voort op wat de school al doet en sluiten aan op de wensen en behoeften van de school. Uiteindelijk is het doel van de opleiding dat je voor jouw eigen school een structureel gezondheidsbeleid kunt opzetten en dat dit, via een plan van aanpak dat als rode draad door de school heen loopt, op jouw school breed gaat leven.

WERKWIJZE

De opleiding duurt één studiejaar. De totale studiebelasting bedraagt circa 350 uur, bestaande uit circa 58 uur contacttijd, 60 uur praktijkleren en 232 uur zelfstudie. 

DIPLOMERING

Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je een erkend diploma van Stichting post-hbo Nederland (CPION) en wordt je opgenomen in het Abituriëntenregister.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.