Module De Betekenisvolle Leraar

Module De Betekenisvolle Leraar

 

VOOR WIE

Deze module is bedoeld voor (aankomende) docenten die zich willen door ontwikkelen tot een betekenisvolle en dynamische beroepskracht met vaardigheden die passen bij de vragen van de 21e eeuw.

 

PROGRAMMA

Tijdens deze module ontwikkel je vaardigheden om jouw onderwijspraktijk betekenisvoller vorm te geven. Dramawerkvormen kunnen uw onderwijs interactiever en ervaringsgerichter maken. Klasse management en bildungs-vraagstukken kunnen leer- en veranderprocessen in de les en organisatie optimaliseren. Social Media en ICT kunnen de praktijk verijken en ondersteunen.

Thema’s zijn onder andere:

  • Ervaringsgericht en interactief onderwijs vormgeven met behulp van dramawerkvormen.
  • Vertelkunst toevoegen aan uw ambachtelijke docentvaardigheden
  • Ontwikkelen en toepassen van leerinterventies
  • Analyse van uw eigen rol, positie en gedrag als docent
  • Ict middelen en social media inzetten ter verrijking van uw onderwijspraktijk
  • Vernieuwing en inspiratie aanbrengen in uw huidige onderwijsomgeving

VERDIEPING OP ICT-DIDACTIEK

Op een praktische manier kennismaken met zo veel mogelijk digitale middelen waarmee onderwijs afwisselender wordt en het leerplezier van kinderen en jongeren wordt bevorderd! Te denken valt aan: het maken en inzetten van kennisclips (flipping the classroom), het maken van films door leerlingen bij de lesinhoud en het gebruiken van social media zoals blogs en Facebook. 

DRAMA ALS MIDDEL

Als mentor van een klas zal de (toekomstige) docent met enige regelmaat pedagogische thema’s (zoals pesten, alcohol, seksualiteit en veiligheid) behandelen.  We onderzoeken welke dramawerkvormen je kunt inzetten om lesstof met betrekking tot je vakgebied en je mentorschap, toegankelijker, aantrekkelijker en ervaringsgerichter aan te bieden. Ook het inzetten van vertellen als didactisch instrument krijgt aandacht. Verhalen brengen de lesstof dichterbij omdat ze concreet en spannend zijn.

WERKWIJZE

De bijeenkomsten worden ingericht als een practicum. Dat betekent dat je aanwezig bent en met een aantal medecursisten samenwerkt, experimenteert en werkvormen ondergaat. Achterliggende theorie wordt zelfstandig verwerkt. Er is een uitgebreid digitaal platvorm waar inspiratie en verdiepingsstof te vinden is. Binnen de practica speelt de werkpraktijk van een van de cursisten een relevante rol.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.