Leraar Montessorionderwijs basisbekwaam (opleiding)

Leraar Montessorionderwijs basisbekwaam (opleiding)

 

Volg de opleiding Leraar Montessorionderwijs basisbekwaam
De opleiding leraar montessorionderwijs basisbekwaam leidt op tot leraar in het montessoribasisonderwijs. Tijdens de opleiding is er een voortdurende wisselwerking tussen theorie en montessoripraktijk.

Erkenning
De opleiding is erkend door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) en is geregistreerd bij Registerleraar.nl.

PROGRAMMA

Naast het gedachtegoed van Maria Montessori wordt aandacht besteed aan de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van montessorionderwijs en onderzoek. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Theoretische kennis en vaardigheden van het montessori primair onderwijs
  • Praktische kennis en vaardigheden in het montessori primair onderwijs
  • Portfolio om de persoonlijke ontwikkeling aan te tonen
  • Het examen in de vorm van een gesprek waarbij de cursist de persoonlijke ontwikkeling aan de hand van een portfolio kan aantonen

Het leren op de werkplek speelt een grote rol en is onderdeel van de opleiding. Het is gericht op het versterken van je aanpak in de praktijk en wat daarvoor nodig is. De leerlingen profiteren daar direct van. De praktijkbegeleiding door o.a. coaching-on-the-job helpt je verder met je eigen leervragen. Je doet onderzoek met medecursisten, deelt je ervaringen en geeft elkaar feedback. Je ontwerpt montessoriactiviteiten die je in je eigen klas uitprobeert en je vormt een leerteam met je collega’s om de nieuw opgedane kennis te delen. 

De opleiding heeft een doorlooptijd van één jaar en een studiebelasting van 215 uren. De studiebelasting van de opleiding is als volgt opgebouwd: contacturen 55, zelfstudie 90 en praktijk 70 uur. 

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.