Het organiseren van gepersonaliseerd leren

Het organiseren van gepersonaliseerd leren

 

AUTEURS: Anne-Marieke van Loon, Irma van der Neut, Kirsten de Ries & Marijke Kral
JAAR: 2018

Deze publicatie beschrijft welke aspecten van de schoolorganisatie (moeten) veranderen als het leren meer wordt gepersonaliseerd. Het organiseren van gepersonaliseerd leren – praktijkscenario’s is een vervolg op de publicatie Dimensies van gepersonaliseerd leren – de eerste bouwsteen voor het organiseren van gepersonaliseerd leren. Hierbij wordt ingegaan op het begrip ’personaliseren van leren’ en de keuzes die hieraan ten grondslag liggen. Dit zijn keuzes op twee dimensies. Eén dimensie heeft betrekking op hoeveel zelfregie de leerling krijgt over zijn eigen leerproces. De tweede dimensie heeft betrekking op de mate waarin het individuele belang van leerlingen voorop staat. Bij het organiseren van personaliseren van leren met ict spelen allerlei actoren en factoren een rol. Actoren zijn onder andere leraren, leerlingen, ouders, de ict-coördinator, de intern begeleider, de directeur en externe partijen. Factoren zijn bijvoorbeeld de leeromgeving, leermiddelen, ict-toepassingen, toetsing, groeperingsvormen en de inrichting van het gebouw.

 

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.