Doorstroomprogramma PABO voor onderwijsassistenten

Doorstroomprogramma PABO voor onderwijsassistenten

 

 

Voor wie?
Het doorstroomprogramma onderwijsassistenten is voor onderwijsassistenten die graag door willen doorgroeien naar leraar in het basisonderwijs. Om toegelaten te worden tot de Pabo moet je als onderwijsassistent toelatingstoetsen doen.

*Bij het intakegesprek formuleer je leerdoelen waar je als onderwijsassistent aan gaat werken.
*Je spreekt met jouw eigen leidinggevende af op welke momenten je met een lesvoorbereiding kunt leren werken en wie je daar in de school bij kan begeleiden.
*Samen met een groep van andere onderwijsassistenten leer je, onder begeleiding van een leercoach vanuit de Pabo, je eigen handelen op de werkplek te verantwoorden. Daarbij gebruik je kennis vanuit de leerpsychologie, basiscommunicatie en actuele ontwikkelingen binnen het (speciaal) onderwijs.
*Je leert inzichten uit de ontwikkelingspsychologie toe te passen bij de uitwerking van een onderwijsbehoefte van een leerling binnen jouw school.
*Na 12 weken stemt de leercoach af met jouw begeleider op de werkplek en maakt een afspraak voor een beoordelingsmoment op jouw school.

3. Studievaardigheden ontwikkelen voor het hoger beroepsonderwijs.
In dit onderdeel leer je als onderwijsassistent een leerarrangement ontwerpen voor leerlingen rondom een cultureel onderwerp. Aan de hand van een verslag over dit proces en een reflectie op de samenwerking met medestudenten onderzoek jij of jij een studie op hbo-niveau zou kunnen en willen volgen.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.