Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

 

Als coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) breng je verschillende vakgebieden samen om je doelen te behalen. Je richt je op het stimuleren van creatief en samenwerkend leren en denken en het aannemen van een onderzoekende en ondernemende houding. Je laat leerlingen zien dat risico’s en fouten maken belangrijke leermomenten zijn op de weg naar betekenisvol leren.  

VOOR WIE

Om deze opleiding te volgen moet je:

 • leraar (speciaal) basisonderwijs of educatief medewerker zijn;
 • enthousiast worden van onderwijsontwikkeling;
 • je willen richten op het aanwakkeren van de nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding van kinderen;
 • het leuk vinden om collega’s te ondersteunen en coachen bij het ontdekkend leren;
 • graag het wetenschap & technologie-onderwijs binnen je school of bestuur op de kaart willen zetten.

PROGRAMMA

Tijdens de opleiding werk je aan een schoolontwikkelvraag op het gebied van W&T of toekomstgericht onderwijs. De opdrachten en het ontwikkelplan voer je op je eigen school uit en dragen uiteindelijk bij aan de W&T-ontwikkeling binnen de eigen school of het bestuur. 

 

Na afloop van de opleiding heb je geleerd hoe je: 

 • leerlingen kunt helpen vakoverstijgende vaardigheden te verwerven;
 • een antwoord kunt geven op de vraag 'Wat is wetenschap?'
 • een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding kunt stimuleren;
 • de principes van onderzoekend en ontwerpend leren kunt toepassen in vakken als natuur en techniek, maar ook in aardrijkskunde, geschiedenis, taal, rekenen en cultuur;
 • collega's kunt ondersteunen, inspireren en begeleiden bij het toepassen van W&T/OOL in het onderwijs;
 • schoolbeleid op het gebied van W&T kunt initiëren en mede vormgeven.

 

Je bent opgeleid voor 3 rollen: 

 • expert-leerkracht W&T
 • coördinator W&T binnen je school of stichting;
 • inspirator en ondersteuner/begeleider van collega's op het gebied van W&T-vormgeving in de klas.

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je een erkend diploma van Stichting Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Je wordt daarmee opgenomen in het Abituriëntenregister. 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.