Professionele dialoog

Professionele dialoog

 

VOOR WIE

Deze training is bedoeld voor leerkrachten die al dan niet een student begeleiden, mentoren van toekomstige leraren. De training is gericht op begeleidingsvaardigheden. De bestaande mentortraining is vanuit de nieuwste inzichten herijkt.  

PROGRAMMA

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

Basisprincipes van communicatie: Zenden, ontvangen, aspecten van de boodschap, feedback en ruis. Hoe rekening te houden met de zogenaamde axioma’s?

Relatie opbouwen: Hoe doe je dat? De positie van de mentor ten opzichte van de student: de professionele dialoog en evenwaardigheid als uitgangspunt. Koppeling naar de basisbehoeften van mensen: relatie, autonomie en competentie. Ook koppeling met uitgangspunten van transactionele analyse (inzicht in gedrag en communicatie).

Basisvaardigheden: Luisteren, samenvatten en doorvragen. Aandacht voor de vaardigheid het stellen van ‘vragen-die-raken’. Op gang brengen van reflectie n.a.v. feedback. Zowel bij de student als bij de mentor zelf. Ontwikkelingsgerichte gespreksvoering volgens het TROJKA-model. Concreet maken van ontwikkeldoelen. 

WERKWIJZE

De training bestaat uit vier bijeenkomsten, ieder van drie uur. De verschillende onderwerpen worden zowel via informatieoverdracht behandeld als door ervarend oefenen. En door leren van en met elkaar.

Als voorbereiding op de bijeenkomsten verdiept de deelnemer zich in de theorie en reflecteert op situaties binnen zijn eigen beroepspraktijk. Tevens maakt hij een opname waarin hij de kennis en vaardigheden binnen gesprekken toepast. Deze wordt dan ook in de laatste bijeenkomst gebruikt. Een ontwikkelingsgericht assessment is verplicht.

In overleg kan deze training ook als incompany training worden aangeboden.

SNEL ANTWOORD

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.