PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

 

Ben je goed in je vak. Wil je jouw kennis, vaardigheden en ervaring inzetten om (jonge) mensen op te leiden voor jouw beroep?

 

VOOR WIE

Je kunt deelnemen aan onze PDG-opleiding als je in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, of als je een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau hebt met ten minste drie jaar relevante werkervaring in jouw vakgebied. Verder dien je een aanstelling te hebben als docent bij een mbo-school voor minimaal 0,4 fte of een stageplek op een mbo-school voor de duur van de opleiding waar je minimaal 8 klokuren lesgeeft. Om tegemoet te komen aan de door jou eerder opgedane ervaringen is de opleiding flexibel opgebouwd. Je bepaalt hierdoor zelf de duur van de opleiding met een maximum van 2 jaar.

 

UITGANGSPUNTEN

Samen opleiden is een van de uitgangspunten van deze opleiding. Dat betekent dat de mbo-scholen en de lerarenopleiding van de HAN samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de kwaliteit van de PDG-opleiding.

De PDG-opleiding sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse praktijk van de mbo-docent. Daarom heeft de opleiding een flexibel en blended karakter gekregen. Dit betekent dat het leren plaatsvindt door middel van contactonderwijs, online leren en leren op de werkplek.

Om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte en -vraag van de cursist is flexibilisering en maatwerk gewenst. Dit is mogelijk door te werken met leerarrangementen waarin modules en leerwegonafhankelijke toetsen de mogelijkheid bieden om toe te werken naar het beoogde eindresultaat.

 

WERKWIJZE

De PDG-opleiding is opgebouwd uit 3 modules:
beroepsgerichte leeromgeving, beroepsgericht begeleiden en kwaliteit van de beroepspraktijk.

Deze modules zijn onderverdeeld in leeruitkomsten. Leeruitkomsten zijn gedefinieerd als ‘inhoud en niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die vereist zijn om een bepaald aantal studiepunten te behalen’. De totale studielast is 60ec, dat staat voor een tijdsinvestering van 18 maanden.

Centraal binnen de PDG-opleiding is dat je zelf eigenaar bent van je leerproces. Je start het traject met het opstellen van een eigen ontwikkelplan. Hierin staat de vraag centraal: “Wat heb ik nog te ontwikkelen om een startbekwaam mbo-docent te worden?” Dit ontwikkelplan vormt de basis voor de leerroute die jij gaat volgen. De vorm van de leerroute komt tot stand in een gesprek samen met een opleider van de HAN, een opleider uit jouw eigen praktijk en de teamleider van de mbo-school waar je werkzaam bent.

Om je te kunnen ontwikkelen in de beroepstaken en -rollen van de mbo-docent zijn er 20 contactdagen georganiseerd en word je door begeleiders in de eigen school begeleid bij het leren op de werkplek. Bij het leren in de verschillende omgevingen hoort ook dat je je verdiept in de literatuur, afstemt met de opleiders en jouw werkplekbegeleiders over hoe je je deze beroepstaken eigen gaat maken, de opdrachten afrondt, etc. Daar is steeds voorbereidend werk voor nodig.

De opleiding werkt met modules en leeruitkomsten. De wijze waarop de bewijslast van een leeruitkomst tot stand komt, hangt af van de omschrijving van de betreffende leeruitkomst. Deze is vaak vrij van vorm.

Je ontvangt per module een certificaat wanneer is vastgesteld of de vereiste leeruitkomsten zijn behaald. Je rondt de opleiding af door de 3 modules te behalen. Onderdeel van de laatste module is het eigen ontwikkelingsgerichte portfolio waarover je in gesprek gaat met een assessor van de HAN en een opleider of teamleider uit het werkveld. Dit criteriumgerichte gesprek leidt tot het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

 

PROGRAMMA

Onderstaand een overzicht van eenheden van leeruitkomsten waaruit de opleiding is opgebouwd.

Beroepsgerichte leeromgeving (BL): beroepsgericht vakdidactisch ontwerpen en toetsen van leerarrangementen:

  • BL 1.1                    Ontwikkelen van een onderwijsprogramma
  • BL 1.2                    Ontwikkelen van een beoordelingsinstrument
  • BL 1.3                    Faciliteren en begeleiden van leren in groepen
     

Beroepsgericht begeleiden van het leren tijdens de leerloopbaan (BB):

  • BB 2.1                   Begeleiden naar en in de BPV
  • BB 2.2                  Coachen tijdens de leerloopbaan

 

Onderzoeken van de kwaliteit van de beroepsopleiding en de eigen professionaliteit (OP):

  • OP 3.1                  Verbeteren van de eigen onderwijspraktijk
  • OP 3.2                  Mbo-docent als professional

 

 

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.