Montessori Jonge Kind

Montessori Jonge Kind

 

VOOR WIE

De montessoriopleiding voor het jonge kind is bedoeld voor leerkrachten die les (willen) geven aan kinderen van 3 - 6 jaar op een montessorischool en/of voor pedagogisch medewerkers van een (montessori)kinderdagverblijf of peutergroep (0 tot 4 jarigen). 

PROGRAMMA

De cursus bestaat uit vijf modules verdeeld over tien bijeenkomsten van 3 uur:

  1. Basiskennis en theorie
  2. Zintuiglijke en motorische ontwikkeling en geometrie
  3. Rekenen/wiskunde voor het jonge kind
  4. Taal/spraakontwikkeling voor het jonge kind
  5. Kosmische educatie

De lessen hebben een logische opbouw

  • theoretische kennis gebaseerd op antropologie, pedagogiek en didactiek. Deze kennis wordt vertaald naar vaardigheden en attitude in de montessoriaanse praktijk.
  • Montessoritheorie en het montessoriontwikkelingsmateriaal: materialen voor motorische ontwikkeling, oefeningen uit het dagelijks leven, reken- en taalmateriaal en materiaal voor kosmische educatie specifiek voor bovengenoemde leeftijdgroep.
  • Werken in een heterogene groep met jonge kinderen.

Na het volbrengen van de montessoricursus en minstens 90% aanwezigheid levert de cursist een portfolio aan voor het afrondend gesprek. Daarnaast toont de cursist zijn kennis en kunde via tentamens in kleine groepjes waarbij de rol van de cursist varieert.

CERTIFICERING

De cursist ontvangt een certificaat Montessori Jonge Kind via HAN Pabo Academie.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.