Cursus voor intervisiebegeleiders

Cursus voor intervisiebegeleiders

 

 

Deze cursus is bedoeld voor werkplekbegeleiders en schoolopleiders die intervisie gestructureerd in de begeleiding van groepen studenten willen gaan inzetten.

Wij kunnen deze cursus ook als een maatwerktraject bij u op school verzorgen! Neem daarvoor contact met ons op.

Bijeenkomst 1
Aan de slag met de competentielijst en vaststellen van de thema's
*Introductie op intervisie
*Rol en taak als intervisiebegeleider
*Basisvaardigheden

Bijeenkomst 2
*Oefenen met de incidentmethode
*Formuleren van goede leervragen- methodieken om te komen tot een goede werkinbreng

Bijeenkomst 3
*Oefenen met de socratische intervisiemethode ( of een andere naar wens)
*Inventarisatie van knelpunten bij intervisie
*Hoe kun je de inbreng van alle leden van de intervisiegroep stimuleren?

Bijeenkomst 4
*Oefenen met de methode “leren van successen”
*Hoe ga je om met tijdsdruk of meerdere personen die een inbreng hebben. De flitsintervisie als methodiek?
*Waar sta je als intervisiebegeleiders, terugblik en vooruitblik a.d.h.v. ingevulde competentielijst

Bijeenkomst 5
*Terugkombijeenkomst, enkele maanden na de laatste bijeenkomst. De inhoud van deze bijeenkomst wordt mede bepaald aan de hand van een inventarisatie onder de deelnemers.
*Hoe implementeer je intervisie binnen je organisatie?

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.