Cultuurbegeleider (opleiding)

Cultuurbegeleider (opleiding)

 

Tijdens de opleiding zijn theoretische onderdelen gekoppeld aan de praktijk op uw eigen school. De opleiding wordt gegeven in samenwerking met CULTUURMIJ OOST.

Om toegelaten te worden tot deze post-hbo-opleiding moet je de basisopleiding ICC succesvol hebben afgerond.

1.Inhoud en samenhang cultuuronderwijs:
* Cultuureducatie: actualiteiten, begrippen en theorie├źn
* Ontwikkeling van creativiteit en reflectievaardigheden
* Kwaliteit van cultuuronderwijs en beoordeling van extern aanbod
2.Beleid, omgeving en randvoorwaarden:
- Financieringsstructuur van cultuureducatie
- Bereiken van veranderingen in uw school, vanuit rol cultuurbegeleider
3.Inhoudelijke kennis van kunst-, erfgoed- en media-educatie:
- Wat kunnen dans, muziek, literatuur, drama, beelden, audiovisueel, media-educatie en erfgoed-educatie bijdragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen?
- Verbinding tussen deze disciplines onderling en overige vakken
* Bestaande leerlijnen en methodes, samenwerkingspartners, inspiratie
4.Ontwikkelen van leerlijnen:
- Culturele ontwikkelingsfases van leerlingen
- Ontwikkelen van leerlijnen cultuureducatie
- Beoordelen van opbrengsten van cultuureducatie
5.Implementatie en coaching van collega's:
- Draagvlak, taakverdeling en implementatie van cultuureducatie
- Begeleiding en coaching van collega's op het gebied van cultuureducatie

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.