Coördinator Rekenen

Coördinator Rekenen

 

Volg de geregistreerde post-hbo opleiding tot Coördinator Rekenen

Moeten we overstappen op een volledig digitale methode? Hoe gaan we om met 'Passende Perspectieven'? Wat hebben de referentieniveaus onze school te zeggen? En hoe dagen we sterke rekenaars uit? Als rekenexpert kun je antwoord geven op deze vragen en lever je een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de school.

VOOR WIE

De opleiding is speciaal bedoeld voor leraren (speciaal) basisonderwijs met minimaal drie jaar werkervaring. Verder is deze opleiding geschikt als je:

  • Je wilt bekwamen in rekenonderwijs;
  • Door wilt groeien tot het niveau van expert;
  • Niet alleen jouw eigen rekenonderwijs wilt verbeteren, maar ook zicht wilt krijgen op wat nodig is om binnen jouw eigen school het rekenonderwijs te verbeteren;
  • Het geleerde wilt overdragen aan jouw collega’s en dit in wilt zetten voor de schoolontwikkeling op het terrein van rekenonderwijs.

Betrokkenheid school
Een belangrijke eis tot deelname aan de opleiding is de betrokkenheid bij een school (of groep scholen) waar je leerlingen en leerkrachten kunt observeren en ander praktijkonderzoek kunt uitvoeren.  

INHOUD

Alle leerstofgebieden van het rekenonderwijs en alle jaargroepen komen aan bod: van kleuters tot twaalfjarigen, van het aanvankelijk tellen en rekenen met hele getallen tot en met grafieken.

Van didactiek tot beleid
Beleidsmatige zaken komen aan de orde, zoals de 1-zorgroute, het werken met groepsplannen, opbrengstgericht werken, de opzet van een goed oefenprogramma en doorlopende leerlijnen rekenonderwijs voortgezet onderwijs. Tenslotte werk je aan jouw eigen rekenvaardigheid. Gedurende de opleiding werk je regelmatig aan allerlei opgaven, zoals productieve oefeningen en opgaven uit de categorie probleem oplossen.

Zelfstudie
Buiten de studiedagen wordt van je verwacht dat je literatuur bestudeert en opdrachten uitvoert, vaardigheden oefent en een methodisch onderzoek uitvoert.

Registratie
De opleiding is geregistreerd bij Registerleraar.nl en de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en je wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.