Basiscursus Onderzoeksvaardigheden

Basiscursus Onderzoeksvaardigheden

 

Volg de basiscursus onderzoeksvaardigheden
Het doel van de cursus is het ontwikkelen van competenties op het gebied van praktijkgericht onderzoek.

 

OPZET CURSUS

In vijf bijeenkomsten wordt vanuit theorie een kader gegeven voor professionele ontwikkeling als begeleider en beoordelaar. Daarbij zal aandacht zijn voor de ontwikkelingen in onderwijonderzoek (zoals onderzoeksagenda’s, onderwijsinnovaties..) en in het bijzonder onderzoek in een Opleidingsschool (onderzoek als activiteit om leraarsbekwaamheden te verwerven). Hierbij zal aandacht zijn voor de verschillen tussen, en overeenkomsten van de praktijk van verschillende scholen en opleidingen.

Op basis van het kader wordt in bijeenkomsten ook de onderzoeksleerlijnen van HAN-ILS en van RDA besproken en hoe dat kan worden vertaald naar het begeleiden van leraren in opleiding. Hierbij zal aandacht zijn voor calibratie van oordelen over prestaties van studenten; wat kenmerkt een goed voorstel, wat een goed plan, wat een goed onderzoek en wat een goed verslag. Hierbij moet worden opgemerkt dat de cursus werkt naar een bepaalde mate van startbekwaamheid in deze rol en dat het wenselijk is dat er een vervolg komt voor verdere professionele ontwikkeling in de praktijk (bijvoorbeeld middels intervisie en het buddy-systeem).

De bijeenkomsten vinden plaats op het ILS en zullen zoveel als mogelijk tot stand komen in afstemming met de cursisten. Afhankelijk van hun behoefte zullen eigen casuïstiek, theoretische verdieping en intervisie meer of minder aandacht krijgen. In voorbereiding, en volgend op de bijeenkomsten zullen lees- en verwerkingsopdrachten worden afgesproken.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten waarin de volgende thema’s worden behandeld;

  • Begeleiden als middel om het doen van onderzoek te ondersteunen; bespreken van verschillende definities van begeleiding en wat deze betekenen voor de bijdrage aan onderzoek (hierbij concepten als sturing/evaluatie/functie).
  • Het begeleiden van een leraar (in opleiding) bij de verschillende fasen van onderzoek. Bespreken van verwachtingen over de betrokkenen, verkennen van mogelijke strategieën voor begeleiding en indicatoren voor de keuze van deze strategieën (begeleidingsbehoefte, sturingsbehoefte, klik, verwachte opbrengst)
  • Beoordeling van onderzoek; uitgangspunten voor beoordeling en de gevolgen van het wel of niet combineren van beoordeling en begeleiding.
  • Verdieping van de HAN-ILS en de RDA systematiek aan de hand van voorstellen, plannen, verslagen en beoordelingen uit de recente opleidingspraktijk.

DOEL VAN DE CURSUS

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers startbekwaam om onderzoek van leraren op de school te begeleiden met in het bijzonder leraren in opleiding. Cursisten hebben zicht op verschillende perspectieven op onderzoek en kunnen bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van een visie op onderzoek in school of opleiding en aan het vormgeven van een onderzoeksprogramma om deze visie te verwezenlijken.

DOELGROEP

Leraren en lerarenopleiders die een rol gaan spelen in het begeleiden van onderzoek van leraren en leraren in opleiding. De cursist kenmerkt zich door interesse in onderzoek en heeft relevante recente onderzoekservaring op master-niveau. Voor geïnteresseerden die niet over de juiste ervaring beschikken kent de cursus een voortraject.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.