Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

Specialist hoogbegaafdheid en differentiatie

 

Tijdens de opleiding voer je een praktijkgericht onderzoek uit op het gebied van hoogbegaafdheid en differentiatie. Je leert een initiërende en stimulerende rol met betrekking tot hoogbegaafdheid aan te nemen. Als specialist ben je het aanspreekpunt voor collega’s en ouders en stem je jouw taken af met directie en het docententeam. De 1-jarige opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie (SHBD) biedt een stevige basis voor deze taak.

Het centrale thema van de opleiding Specialist HBD is gericht op het onderbouwen van keuzes omtrent de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. De specialist is in staat om vanuit 2 perspectieven te denken en te handelen. Dat is enerzijds een nauwe focus, waarbij de aandacht op 1 aspect wordt gericht en deze verder wordt uit gewerkt. Anderzijds is er een helicopterview, waarbij het uitgewerkte aspect in het grotere geheel wordt gezien. Er is een constante wisselwerking tussen deze 2 perspectieven.

De opleiding zoomt in op 5 perspectieven m.b.t. het HBD-onderwijs:

  • het kind - nauwe focus
  • het onderwijsaanbod -  nauwe focus
  • de (HB)leerkracht/de school - helicopter view
  • de omgevin - helicopter view
  • de specialist HBD/aanbevelingen - helicopter view

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.