Professionalisering Leren en lesgeven met ICT

Professionalisering Leren en lesgeven met ICT

 

De wereld om ons heen verandert continu en technologie ontwikkelt zich steeds sneller. Het onderwijs van nu vraagt dan ook om leraren die ict op creatieve wijze in kunnen zetten. Leidinggevenden creëren een onderwijscontext waarin leraren ict op de juist manier in kunnen zetten. Om leraren en leidinggevenden hiermee te helpen heeft het iXperium/CoE een brede en uitdagende professionaliseringsaanpak ontwikkeld. Daarnaast innoveren we bacheloronderwijs (minor en honoursprogramma) en ontwikkelen we een masteropleiding.

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.