Opscholingstraject groepsleerkracht vmbo-onderbouw

Opscholingstraject groepsleerkracht vmbo-onderbouw

 

DOEL

Als je dit traject met succes afrondt, behaal je de bevoegdheid 'groepsleerkracht onderbouw basis/kader'. In regelgeving is nu vastgelegd dat je na het opscholingstraject bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis- en kader kan staan en ben je inzetbaar en bevoegd voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde en het gekozen vak of de vakken uit de profielkeuze. Op het certificaat worden de vakken vermeld die je gekozen hebt. Eenpabo-gediplomeerde is bevoegd vanaf het moment dat het certificaat is behaald. Je bent als groepsleerkracht breed inzetbaar in de onderbouw vmbo basis-kader . De bevoegdheid is persoonsgebonden  en niet gerelateerd aan de school waareen pabo-gediplomeerde werkzaam is. Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/pabo-gediplomeerden-voor-de-klas-vmbo-basis-kader.

 

VOOR WIE

Deze cursus is bedoeld voor Pabo-gediplomeerden en afgestudeerden van de Pedagogische Academie, die werkzaam zijn in de onderbouw van het vmbo basis-kader of in het voorbereidend speciaal onderwijs en hier nog geen officiĆ«le bevoegdheid voor hebben. Bovendien ben je nog niet gestart met een reguliere 2egraads opleiding.

 

PROGRAMMA

 Het opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:  

  • een algemeen pedagogisch/didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen onderbouw vmbo
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands
  • een deel vakinhoud en vakdidactiek Rekenen/ Wiskunde
  • een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kiest uit de volgende profielen: Engels, Mens of Maatschappij, Mens en Natuur.

 

WERKWIJZE

Ons onderwijs is een mix van contactonderwijs, onlineleren en werkplekleren. Een combinatie van inspirerende hoorcolleges waarin de theoretische verankering van het onderwerp centraal staat, werkcolleges, waarin in groepjes gewerkt wordt aan concrete opdrachten, intervisie over het werken als groepsleerkracht in een klas en digitale lessen. Daarnaast vindt het leren ook plaats op de werkplek zelf. Kortom: blended learning.

 

CERTIFICERING

Wanneer je het opscholingstraject succesvol afrondt, ontvang je een certificaat.

 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.