Coördinator Taal

Coördinator Taal

 

VOOR WIE

Om deze opleiding te volgen moet je:

 • in het bezit zijn van een Pabo-diploma;
 • werkervaring hebben in het (speciaal) basisonderwijs;
 • je verder willen bekwamen in het taalonderwijs;
 • de ambitie hebben om coördinator te worden;
 • interesse hebben in taalontwikkeling en leesvraagstukken;
 • inzicht willen krijgen in wat nodig is om het taalonderwijs op school te verbeteren;
 • leerlingen en collega’s kunnen observeren op je eigen school;
 • een praktijkonderzoek kunnen uitvoeren op de eigen school;
 • het geleerde over kunnen dragen aan collega’s.

Een belangrijke eis tot deelname aan de opleiding is de betrokkenheid van de eigen school waar je leerlingen en leerkrachten kunt observeren en praktijkonderzoek kunt uitvoeren.

PROGRAMMA

Wat ga je doen?

 • Je bestudeert theoretische kaders.
 • Je leert over alle domeinen van taal- en leesonderwijs: van kleuters tot 12-jarigen.
 • Je leert nieuwe didactische werkvormen.
 • Je besteedt aandacht aan Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie.
 • Je gaat aan de slag met beleidsmatige zaken.
 • Je gaat samen met anderen aan de slag met optimalisering van het taalonderwijs.
 • Je doet praktijkgericht onderzoek naar een onderwerp dat aansluit bij de ambitie van je school.

De opleiding duurt een jaar en bestaat uit 14 bijeenkomsten van 3 uur. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond. Op 11 van de bijeenkomsten komt een specifiek taal- of leesdomein aan de orde. Tijdens de andere 3 bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan communicatieve en onderzoeksvaardigheden. Buiten de studiedagen moet je literatuur bestuderen, opdrachten en een onderzoek uitvoeren. Daarnaast houd je tijdens de opleiding een portfolio bij.De opleiding is gebouwd op een theoretisch fundament, maar er wordt steeds een vertaling gemaakt naar de schoolpraktijk.
 

Na afloop van de opleiding kun je als coördinator taal:

 • taalbeleid maken en onderwijsadvies geven;
 • methodieken kiezen en invoeren;
 • klassenbezoeken uitvoeren;
 • sturen op kwaliteit;
 • verbetertrajecten trekken;
 • samen met je team werken aan onderwijsvernieuwing op het gebied van taal;
 • een inhoudelijke vraagbaak zijn voor je collega’s.

CERTIFICERING

De opleiding is geregistreerd bij Registerleraar.nl en de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na afronding ontvang je het diploma Post HBO Nederland en word je ingeschreven in het landelijk Abituriëntenregister.
 

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.