Inspirerende interviews: 50x online onderwijs

Inspirerende interviews: 50x online onderwijs

 

Het iXperium richt zich op Leren en lesgeven met ICT. Door het coronavirus moest ineens iedereen dit gaan doen. Geen gedegen voorbereiding, pilots of projectplannen. Onderwijs online a la minute. 

Justine van den Berg heeft 50 collega's uit het werkveld geïnterviewd. Inspirerende filmpjes! Onderstaand een selectie.

Dinsdag 9 juni, Angelique Brinkman is docent bij Rijn IJssel en lid van het designteam Visualisatie van beroepstaken. De docenten willen graag dat studenten regie nemen en hun eigen leerroute bepalen.

Maandag 8 juni, Juf Manon heeft veel geleerd in de afgelopen periode. Voor de coronamaatregelen was Basisschool de Vlinder al pilotschool om te gaan werken met office 365.

Woensdag 3 juni, Herman Rigter is directeur ict bij Alberdingk Thijm Scholen. Onder dit bestuur vallen 18 scholen primair onderwijs en 7 scholen voortgezet onderwijs. Naast internationalisering is ict een van de twee speerpunten voor dit bestuur.

Woensdag 27 mei, Dorien Stein is student aan de academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). Afgelopen maanden gaf ze les in groep 6. Terwijl ze niet veel ervaring had met ict in haar onderwijs maakte ze zelf instructiefilms.

Dinsdag 26 mei, Barbara Berends is mediamentor bij iXperium Nijmegen en leraar in het primair onderwijs. Hoe kunnen de school nu het onderwijs vormgeven nu leerlingen weer deels naar school komen. Wat blijf je als leraar online doen? 

Maandag 25 meiHarry Brink is programmamanager van Strax, een project rondom leren en lesgeven met ict bij het Graafschapcollege. In de eerste periode dat iedereen vanuit huis lesgeeft gingen vragen vooral over technische zaken. Hoe werk je met teams, kun je ook gamingplatform discord gebruiken? Nu we wat verder zijn komen vooral de didactische en onderwijskundige vragen. 

Maandag 18 meiLinda Bekedam is derdejaars student bij de Academische Lerarenopleiding Primair onderwijs. Sinds september geeft ze als stagiair een dag per week les aan groep 7/8 van het speciaal onderwijs. De afgelopen weken ondersteunde ze de leraren van haar school bij het online onderwijs. En ze maakte ook vlogs voor haar leerlingen. 

Vrijdag 15 meiHarry Stokhof is onderzoeker, docent bij HAN Pabo en procesbegeleider van iXperium Designteams. Hij begeleidde het designteam van De regenboog, een Leonardoschool voor hoogbegaafde leerlingen. Dit designteam had als doel een interventie te ontwikkelen om motivatie en zelfsturing van hoogbegaafde leerlingen te versterken door deze leerlingen actief te betrekken bij het opstellen en monitoren van eigen doelen en leervorderingen wat betreft rekenen. 

Woensdag 13 meiGerard Reimink was procesbegeleider bij het iXperium Designteam Visualisatie van beroepstaken bij ROC Rijn IJssel. Studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 hebben in het eerste leerjaar niet altijd een duidelijk beeld van de inhoud van de opleiding en de beroepspraktijk. 

Woensdag 29 aprilPatricia Hellinga is leraar De Blink in Veenendaal, een school voor speciaal onderwijs. Zij geeft haar klas alle vakken. Al voor ze in het speciaal onderwijs ging werken had ze ervaring met mogelijkheden om technologie of ict te gebruiken in het onderwijs.

Vrijdag 24 aprilNico Teunissen is hoofd sport&cultuur bij De Onderwijsspecialisten, lid van het kennisteam onderwijsinnovatie en projectleider van “Anders organiseren”. Nico vertelt over het rapport van de onderwijsraad, over onder andere de leerachterstand, waar hij het niet mee eens is. Nico ziet juist nu mooie dingen en stelt ‘Tel je zegeningen’.

Vrijdag 24 aprilErik en Corry zijn programmamanagers bij iXperium Nijmegen. Zij werken nauw samen met besturen en schoolleiders. Normaal om te kijken hoe je gepersonaliseerd onderwijs met ict kunt realiseren.

Woensdag 22 aprilAbe Stender is vierdejaarsstudent bij HAN Pabo. Hij is een van de studenten die nog wel zijn stage kan afmaken. En hoe! Abe geeft online les aan zijn eigen groep 6.

Dinsdag 21 april, Tweedejaars student van HAN Pabo Simon en Pim zitten in de opleidingscommissie. Deze commissie bespreekt en beoordeelt het curriculum van de opleiding. Ook in tijden van het online onderwijs gaat dit gewoon door. 

Donderdag 16 april sprak ik met Jan Knuivers, opleider bij HAN Pabo en lid van de curriculumcommissie. Met een klein team geeft hij structuur aan het online onderwijs bij HAN Pabo.

Dinsdag 7 april spreek ik Stephan Verhees. Stephan is docent en studiecoach bij HAN Pabo. Hij begeleidt vooral eerstejaars studenten.

Maandag 6 april vertelt Monique Hendriks over haar lessen voor leerlingen van het Prisma in Arnhem. Prisma verzorgt voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Monique experimenteerde eerder al met apps waar leerlingen mee kunnen werken.

Vrijdag 3 april een interview met meester Stijn. Stijn is vorig jaar afgestudeerd aan de ALPO, de academische lerarenopleiding primair onderwijs. In november startte hij als leraar bij de Dromedaris in Beuningen en hij heeft nu meteen de grote uitdaging om op afstand les te geven.

Donderdag 2 april deelden Elle Peters en Itske Tersteeg van de Onderwijsspecialisten hun ervaringen. Met hun iXvo-leerlingen zijn ze normaal iedere dinsdag in iXperium Arnhem. Hoe begeleiden zij nu deze leerlingen? 

Dinsdag 31 maart sprak ik Marc Coolen, mediamentor in iXperium Nijmegen, een dag per week leraar in het primair onderwijs in Groesbeek en student bij de master Ontwerpen van eigentijds leren. Afgelopen weken was hij vooral druk met het adviseren van het bestuur van SPOG, kaders opstellen en rust bewaken voor leraren, leerlingen en ouders. Marc ziet mooi online onderwijs ontstaan en hoopt dat we dit blijven gebruiken.

Donderdag sprak ik met Paulien Vos. Paulien is docent Biologie op het Montessoricollege in Arnhem. Ze besteedt nu vooral veel aandacht aan haar leerlingen. Hoe gaat het met ze, wie heeft welke ondersteuning en aandacht nodig? Ze heeft zelfs meteen in de eerste week een challenge bedacht om de leerlingen met elkaar te verbinden.

 

Klik door naar

Suggesties, opmerkingen en/of vragen? Stuur ons een bericht.